www.nemeckysnadno.cz
www.nemeckysnadno.cz
Vzdělání
Mgr. Dana Marková je absolventkou
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně s aprobací český jazyk a literatura -německý jazyk a literatura. Během studia na VŠ strávila nějaký čas v SRN v městečku Weil am Rhein i ve Švýcarsku ve městě Basel (Basilej) a rok pracovala v Rakousku ve městě Linz (Linec) jako Au-pair, kde měla možnost složit ICC-certifikáty z němčiny na Volkshochschule „Deutsch als Fremdsprache“ a „Deutsch für den Beruf“. V rámci vysokoškolského studia rovněž absolvovala zahraniční stáž v SRN na Univerzitě v Dortmundu (Fakultät 15 - Institut für deutsche Sprache und Literatur, Historisches Institut), během které shromažďovala materiál pro svou diplomovou práci psanou v německém jazyce na téma „Motivation bei der Wortschatzvermittlung im Deutschunterricht an tschechischen Grundschulen“ (Motivace při zprostředkování slovní zásoby při výuce němčiny na českých základních školách“). Během let 2000-2005 prošla školeními zaměřenými na alternativní metody ve výuce cizích jazyků (sugestopedie, superlearning, e-learning) a  na společenskou a obchodní etiketu.

Praxe
Mgr. Dana Marková již během studia na VŠ pracovala nejprve jako lektorka v jazykových kurzech pro různé jazykové školy v Teplicích a Ústí nad Labem i jako externí učitelka češtiny a němčiny na ZŠ i SŠ. V roce 1998 začala podnikat a vydala se soukromou cestou pořádat jazykové kurzy pro soukromé osoby i pro firmy, tlumočit a překládat. Této činnosti se věnuje doposud.

Po ukončení studia na VŠ v roce 2000 strávila rok na střední škole „Berufliches Schulzentrum“ v Dippoldiswalde jako lektorka češtiny pro cizince, kde během jejího působení napsala skripta „Pro Němce čeština v kostce“. ukázka

Jako překladatelka se zasloužila o korekturu i překlad „Panoramatických map - Krušné hory“ a o překlad části počítačové hry „Uhu Ulli“ (Výr Ulli - hra o přírodních krásách Krušných hor).
ukázka
U příležitosti výstavy německého sochaře, malíře a výtvarníka Olafa Klepziga „Sagenskulpturpark“ v r. 2005 přeložila texty několika Weißeritzkých pověstí.
Ukázky

Jako lektorka němčiny se podílela na nahrávce CD-nosiče určeného pro výuku německého jazyka a jako tlumočnice se mimo jiné zúčastnila v r. 1999 fotbalového utkání v Teplicích FK Teplice proti Borussia Dortmund.
N ě m č i n a   o d   A   d o   Z - Mgr. Dany Markové