Příprava na státní maturitu

-náplň výuky podle individuálních potřeb studenta a časový harmonogram dle domluvy
-průběžné testování úspěšnosti „na nečisto“
-ZDARMA studijní materiály tištěné i elektronické

                                         Průběh státní maturity:

A.  Ústní část - skládá se ze dvou oddílů:
(1) Řízené dialogy - se skládají ze tří částí:
A) Získávání a poskytování informací - jak ukazuje sám název, zkoušený musí zkoušejícímu
      poskytnout informaci, která se týká situace popsané v zadání, nebo ji získat od zkoušejícího.
      Znamená to, že student musí zkoušejícímu pokládat otázky.
Líčení událostí - toto zadání se vždy vztahuje k minulým událostem. Znamená to, že ve výpovědi musí být užit některý' z minulých časů.
Vyjednávání - cílem tohoto zadání je vyjednat kompromis. Je třeba navrhnout řešení a - po reakci zkoušejícího - najít kompromis.
(2) Rozhovor na základě obrázku
Tato část spočívá v popisu obrázku nebo fotografie. Je důležité se seznámit s obrázkem, abyste rozpoznali zobrazenou situaci a připomněli si slovní zásobu. Je třeba zde zohlednit:
kdo je na obrázku,
kde se situace odehrává,
co dělají osoby na fotografii nebo na obrázku,

dodatečně položí zkoušející 2 otázky.
(Zkoušející nesmí zadávat doplňující otázky k popisu obrázku nebo měnit otázky obsažené v tematickém podkladu. Může je pouze zopakovat nebo přeformulovat. Zkoušející může rovněž vypustit první otázku k obrázku, jestliže zkoušený zahrnul odpověď' již do popisu obrázku.)
Pozor:
Na žádost zkoušeného může být změněno pořadí úkolů.
Zkoušející by neměl opravovat gramatické chyby během výpovědi zkoušeného.

B. Písemná část - se skládá ze dvou oddílu:
(1) Písemná práce
- obsahuje dvě písemná cvičení:
A) kratší, které obsahuje tzv. krátké formy - např. vzkazy, inzerát, pohlednice, e-mail
B) delší cvičení -  jako jsou osobní a oficiální dopisy
(2) Didaktický test - obsahuje:
A) poslechová cvičení - 4 typy cvičení
B) čtení - zjišťuje se, jak dalece bylo porozuměno neznámému textu - 8 různorodých textů
C) jazyková kompetence - součástí porozumění čtenému textu - 1 text, do kterého se mají
     doplnit gramaticky a lexikálně správná slova

             Příprava na zkoušky a certifikáty:

Mezinárodně uznávané certifikáty podle „Všeobecného evropského referenčního rámce“
    
A1:                        „Fit in Deutsch 1“                                               „Start Deutsch 1“
     A2:                       
„Fit in Detusch 2“                                               „Start Deutsch 2“
     B1:                        „Zertifikat Detusch für Jugendliche“          „Zertifikat Detusch“
     B2:                        „Zertifikat Detusch für den Beruf“                „Goethe-Zertifikat  B2“
                                    „Test Deutsch als Fremdsprache“
     C1:                        „Prüfung Wirtschaftsdeutsch“ (PWD)         „Goethe-Zertifikat C1“
                                   „Test Deutsch als Fremdsprache“
     C2:                       „Zentrale Oberstufenprüfung“ (ZOP)          „Kleines Deutsches Sprachdiplom“(KDS)
                                  „Großes Deutsches Sprachdiplom“ (GDS)