Výuka němčiny pro děti
                                     nabízí

hodiny zaměřené na určitou věkovou skupinu dětí. Tato výuka probíhá přirozeně formou hry, při které se využívají především obrázky, stolní hry (pexeso, domino apod.), kresby, tělesný pohyb a soutěže. Pro lehčí přijetí cizího jazyka se využívá písní, rýmovaček, říkadel, hádanek, pohádek, komiksů, PC-her, DVD. Prioritou celé výuky zůstává schopnost porozumět různým pokynům a otázkám a správně na ně reagovat.

A) Spiel-Deutsch (němčina hravě)
Věk:                4-6 let
Obsah:           slovní zásoba a obraty tematicky zaměřené dle věku dítěte (rodina, denní
                   činnosti, jídlo a pití, oblečení, zvířata, hračky,pohádkové postavy apod.)
Cíl:
             
brát němčinu jako další možnost, jak se umět projevit a vyjádřit

B) Spaß-Deutsch (zábavná němčina)
Věk:               7-12 let
Obsah:          slovní zásoba a obraty tematicky zaměřené dle věku dítěte (doma, ve
                  městě, na venkově, v cizině, záliby, dobrodružství, cestování apod.)
Cíl:            
brát němčinu jako cizí jazyk, který se dá naučit a osvojit zábavnou
                  formou (tedy dělat to, co mě baví, a přitom si automaticky
                  osvojovat cizí jazyk) 


C) Zauber-Deutsch (kouzelná němčina)
Věk:              13-15 let
Obsah:         slovní zásoba a obraty tematicky zaměřené dle věku dítěte  (dítě samo
                  rozhoduje o tom, jaká témata ho baví a zajímají - např.

                  hledání pokladu, putování po cizích zemích, hraní si na vysněné
                  povolání či svého idola, cestování po hradech a zámcích, získávání
                  zajímavostí o idolech ze světa sportu apod.)
Cíl:            
brát němčinu jako cizí jazyk, se kterým se dají dělat KOUZLA:
                             -    získat kamaráda z německy mluvící oblasti
                             -    umět se domluvit v německy mluvící oblasti při nakupování či dovolené
                             -    dívat se na zábavné pořady a filmy v němčině
                             -    surfovat po internetových stránkách v němčině
                             -    přečíst si něco o svém koníčku na internetu či časopise nebo
                     v novinách v němčině
                             -    otevřít si cestu do budoucnosti pro získání brigády či práce nebo i
                     stipendia v německy mluvící oblasti


Kontakt:                                     Mgr. Dana Marková
                    telefon.:                 
777 627 662
                    e-mail:                   
nemcina.odadoz@seznam.cz
                                                  <mailto:nemcina.odadoz@seznam.cz>