Němčina spojená se společenskou a obchodní
                                   etiketou

                                    nabízí

    kromě všeobecné a obchodní němčiny i  základní pravidla chování a 
    jednání při styku s rodilým mluvčím, specifika pro německy mluvící  
                               oblast a rozdílné zvyky a obyčeje

    Cílem je:         - nebát se obchodních jednání
                           - zabránit trapasům při styku s rodilým mluvčím
                           - seznámit se se zákonitostmi řeči a komunikace
                           - vědět, jak správně navázat první kontakt mezi lidmi
                           - poznat řeč těla - gestikulaci, mimiku, …
                           - umět správně prezentovat sám sebe i firmu v cizí řeči
                           - umět jednat profesionálně jak při společenských akcích,
                             tak i při obchodních jednáních v cizí řeči
                           - nezvadat příčinu k nespokojenosti hosta či klienta
                           - vědět, jak řešit problematické či vyhrocené situace