Obchodní němčina

Předpokládá se:  znalost němčiny pro středně pokročilé nebo pokročilé
Obsah:                
slovní zásoba a frazeologie z oblasti marketingu, managementu,
                       financí a obchodní korespondence, procvičování
problematické gramatiky
Cíl:
                   
zdokonalení ústního projevu v oblasti telefonování, jednání, prezentace apod.


Obsahová náplň:

Slovní zásoba a témata:   lze individuálně domluvit dle následující nabídky:
-    Společenské fráze a obraty často používané
-   Všeobecná společenská témata: plánování schůzky, setkávání s lidmi,
     pozvání na oběd či večeři

-   Popis pracoviště - místnosti - kanceláře - firmy, popis povolání, pracovní činnosti,
    pracovního dne
-   Služební cesta - cestování autem x vlakem x  letadlem, ubytování v hotelu, služby:
    autoopravna, lázně, půjčovny, úschovna zavazadel
-   Přivítání návštěvy ve firmě - prohlídka firmy, popis činnosti firmy
-   Nabídka produktů či služeb - reklama
-   Návštěva veletrhu, výstav apod.
-   Telefonování
-   Osobnost - vlastnosti manažera, styly jednání a vedení
-   Přijímací pohovor - očekávání zaměstnavatelů, životopis, výběrové řízení, pracovní
    smlouva
-   Podnikové klima - předsudky a stereotypy, mobing - šikana na pracovišti, výhrady
    zaměstnavatelů, motivace zaměstnanců
-   Pracovní trh - úřad práce
-   Informace o trhu - organizace trhu, propagace, dovozní a licenční režim, celní
    problémyObchodní korespondence: 
lze individuálně domluvit dle následující nabídky:
-   Korespondence a její náležitosti - dopis osobní či obchodní, SMS, e-mail
-   Nabídka a poptávka
-   Objednávka
-   Vyjednávání o ceně
-   Fakturace
-   Expedice
-   Platební styk
-   Reklamace