Němčina pro pokročilé

               Předpokládá se:poslech a schopnost komunikace bez velkých problémů
               Obsah:
důraz na konverzaci, pilování problematické gramatiky, odbourání
                           zažitých chyb, prohloubení znalostí
              Cíl:
 
získat pohotovost  a jistotu při komunikaci i poslechu, umět reagovat na
                      jakoukoliv situaci


           Obsahová náplň:
              Slovní zásoba:  - Popis osoby - vlastnosti, zevnějšek
                                 - Denní život - co mám rád a co ne, co nenávidím
                                 - popis v přítomném i minulém čase
                                         - Popis města či země - zážitky, vzpomínky, pamětihodnosti,
                                    přírodní krásy, zajímavosti
                                 - Popis pracoviště - místnosti - kanceláře - firmy
                                 - Dopis, návštěva pošty
                                 - Cesta do zahraniční - cestování různými dopravními prostředky,
                                    ubytování v hotelu x v penzionu x v kempu
                                 - Služební cesta - cestování autem a s tím spojené problémy
                                 - Častá společenská témata
                                 - Služby: autoopravna, lázně, půjčovny, úschovna zavazadel,
                                   apod.

               Gramatika:      - opakování a doplnění mezer v gramatice nezbytné pro
                                   komunikaci především sloves v přít. a min. čase
                                 - zeměpisné názvy - skloňování a používání členů
                                 - činný a trpný rod
                                 - závislý infinitiv
                                 - příčestí
                                 - časová souslednost
                                 - podmiňovací způsob - podmínka přítomná i minulá
                                 - dvojicové spojky jako např. entweder-oder
                                 - tvorba slov: skládání, odvozování, zkracování

      Opakování témat:   - Nakupování v obchodním domě či nákupním centru
                                         - Návštěva lékaře a lékárny, popis nemoci
                                         - Popis povolání, pracovní činnosti, pracovního dne a volného
                                   času
                                 - Společenská témata: plánování schůzky, setkávání s
                                    lidmi,telefonování, pozvání na oběd či večeři
                                 - Dovolená, zážitky z dovolené
                                 - Společenské dění: kultura - divadlo, kino, výstavy, sport, akce
                                 - Turistika a cestování: pamětihodnosti, přírodní krásy, služby