Němčina pro středně pokročilé

             Předpokládá se:schopnost základní konverzace, nedostatek cviku v komunikaci
             Obsah:prohloubení gramatiky, odbourání chybování a nejasností při komunikaci
             Cíl:
 
vést rozhovor a umět vyprávět i popisovat děj v min. č., zbavení se
                     nervozity a psychických zábran při komunikaci i poslechu


          Obsahová náplň:
            Slovní zásoba:   - Vyjádření dovedností, schopností a povinností:
                                            
Ich kann etwas x Ich darf etwas x Ich muss etwas, Ich mag
                                    etwas x Ich will etwas x Ich brauche etwas, Ich bin fähig, ….
.
                                  - Společenská témata: plánování schůzky, setkávání s lidmi,
                                     telefonování, pozvání na oběd či večeři
                                  - Dovolená, zážitky z dovolené, názvy zemí a států
                                  - Nakupování v obchodním domě či nákupním centru: jednotlivá
                                    oddělení, názvy obchodů, názvy spotřebního zboží,koupě, 
                                    reklamace, apod.
                                  - Společenské dění: kultura - divadlo, kino, výstavy, sport,
                                    akce
                                  - Turistika a cestování: pamětihodnosti, přírodní krásy, služby

            Gramatika:          - opakování a doplnění mezer v gramatice nezbytné pro
                                    komunikaci
                                          - minulý čas: préteritum pomocných sloves: haben, sein
                                                    préteritum způsobových sloves
                                                    préteritum a perfektum pravidelných sloves
                                                    préteritum a perfektum některých silných sloves
                                          - stupňování přídavných jmen a příslovcí
                                          - skloňování přídavných jmen v přívlastku
                                          - souřadné a podřadné souvětí - spojky
                                          - pořádek slov ve vedlejších větách
                                          - zájmenná příslovce

        Opakování témat: - Základní společenské obraty: Jak se daří? Odkud pocházíte? Co
                                    děláte v práci a ve volném čase? Jak vypadáte? Jak se cítíte?
                                         -
Informace o rodině: děti, sourozenci, blízcí příbuzní, přátelé,
                                   zájmy a koníčky, pracovní činnost
                                         - Orientace v prostoru: hledání budovy nebo směru jízdy, cesty
                                         - Stolování: návštěva restaurace, kavárny, cukrárny, baru
                                         - Přivítání návštěvy - vedení společenského hovoru
                                         - Nakupování: názvy potravin, kolik co stojí, ..
                                         - Popis činností při výuce jazyka, průběh hodiny
                                         - Návštěva lékaře a lékárny, popis nemoci
                                         - Popis povolání, pracovní činnosti, pracovního dne
                                         - Volný čas - popis činností