Rozdělení kurzů:
a) Němčina pro úplné začátečníky    <PODROBNĚJI>
     předpokládá se:naprostá neznalost jazyka, příp. znalost několika slov či frází
     obsah:               seznámení se základní gramatikou a slovní zásobou
     cíl:                    
rychlý vstup do jazyka, vést krátký rozhovor v přít. č., informovat o sobě
                               několika větami
b) Němčina pro tzv. věčné začátečníky nebo-li pro mírně pokročilé    <PODROBNĚJI>
    předpokládá se:více či méně úspěšných pokusů o studium NJ, částečné porozumění,
                               neschopnost se vyjádřit, znalost časování sloves a základní slovní zásoby
     obsah:               opakování a rozšíření základní gramatiky, prohloubení slovní zásoby a frází
     cíl:                    
vést delší rozhovor v přít. č., umět vyprávět a popisovat děj či obrázky
c) Němčina pro středně pokročilé    <PODROBNĚJI>
   
předpokládá se:schopnost základní konverzace, nedostatek cviku v komunikaci
     obsah:               prohloubení gramatiky, odbourání chybování a nejasností při komunikaci
     cíl:                    
vést rozhovor a umět vyprávět i popisovat děj v min. č., zbavení se
                               nervozity a psychických zábran při komunikaci i poslechu
d) Němčina pro pokročilé    <PODROBNĚJI>
    předpokládá se:poslech a schopnost komunikace bez velkých problémů
     obsah:              
důraz na konverzaci, pilování problematické gramatiky, odbourání zažitých
                               chyb, prohloubení znalostí
     cíl:                    
získat pohotovost  a jistotu při komunikaci i poslechu, umět reagovat na
                               jakoukoliv situaci
e) Konverzační němčina    <PODROBNĚJI>
    předpokládá se:znalost němčiny pro středně pokročilé nebo pokročilé
     obsah:              
důraz na ústní projev a poslech, gramatika okrajově pouze v případě
                         nejasností či častého chybování, podrobné rozšíření slovní zásoby

     cíl:                    
zdokonalení ústního projevu, získání jistoty a pohotovosti při komunikaci
f) Obchodní němčina    <PODROBNĚJI>
    předpokládá se:znalost němčiny pro středně pokročilé nebo pokročilé
    obsah:              
slovní zásoba a frazeologie z oblasti marketingu, managementu, financí
                        a obchodní korespondence, procvičování
problematické gramatiky
    cíl:                 
zdokonalení ústního projevu v oblasti telefonování, jednání, prezentace apod.
g) Odborně zaměřená němčina    <PODROBNĚJI>
   
předpokládá se:znalost němčiny pro středně pokročilé nebo pokročilé
     obsah:               dle přání klienta (např. turistika, doprava, lékařství, personalistika apod.)
     cíl:                    
zdokonalení ústního projevu v oblasti odborně zaměřeného jazyka
h) Tematicky zaměřená němčina     <PODROBNĚJI>
    předpokládá se:znalost němčiny pro středně pokročilé nebo pokročilé
     obsah:               dle přání klienta (v rámci předem zvolených témat se procvičuje poslech i
                               ústní projev a prohlubuje se slovní zásoba -např. přijímací pohovor,
                               životopis, EU …)
     cíl:                    
zdokonalení konverzace i písemného projevu v rámci zvolených témat
i) Němčina spojená se společenskou a obchodní etiketou    <PODROBNĚJI>
   předpokládá se:znalost němčiny pro středně pokročilé nebo pokročilé
   obsah:               základní pravidla chování a jednání při styku s rodilým mluvčím, specifika pro
                             německy mluvící oblast, rozdílné zvyky a obyčeje
   cíl:                    
nebát se obchodních jednání, zabránit trapasům při styku s rodilým mluvčím

Příprava na státní maturitu, zkoušky a certifikáty:
- náplň vyučovacích hodin dle individuálních potřeb a dle typu zkoušky
- průběžné testování úspěšnosti
- studijní materiály elektronické i tištěné k dispozici

Němčina pro děti:
- výuka probíhá přirozeně formou hry
- využití písní, říkadel, hádanek, pohádek, pexesa, domina, kresby, her, soutěží apod.

Doučování němčiny a konzultace:
- záleží na individuální domluvě buď po telefonu nebo přes e-mail