Ceník individuální výuky
                                                       (lektor a 1 frekventant)
Úvodní ukázková hodina je vždy ZDARMA!
Cena závisí na
pokročilosti frekventanta, výběru jazyka (všeobecný, obchodní či odborně zaměřený), délce vyučovací hodiny (45, 60 a 90 minut), odběru hodin během 1 týdne (1x, 2x, 3x týdně) a na volbě formy vyučovací hodiny (klasická výuka, doučování, konzultace, pouze konverzace v němčině).
Cena se domlouvá vždy individuálně při ukázkové hodině.
                                                                                

                    
Ceník firemních jazykových kurzů
                                        (nejlépe skupinka se 2 - 8 frekventanty)
Cena zahrnuje:   
- vstupní rozřazovací testy, dle kterých lze jednotlivce zařadit do určité úrovně kurzu
- průběžné testování znalostí a závěrečný vyhodnocovací test s hodnocením absolventů kurzu
- výkaz odučené látky v daném kurzu a dopravu lektora na pracoviště firmy
- obstarání výukových materiálů

Všeobecný jazyk                          380,- Kč / 45 min./ skupina
Obchodní jazyk                             420,- Kč / 45 min./ skupina
Odborně zaměřený jazyk            450,- Kč / 45 min./ skupina

Specifikace:
všeobecný jazyk- jazyk běžně dostupných učebnic, bez obchodní či jinak odborně
                                 zaměřené slovní zásoby a frazeologie
obchodní jazyk-   jazyk pro komerční praxi, marketing, management a finance
                                - pozn. jen pro středně pokročilé
odborně zaměřený jazyk- dle aktivit a přání firmy; pozn. jen pro středně pokročilé

                                                         Ceník překladů

1 normostrana            bez ověření            s ověřením
do ČJ                   250,- Kč            350,- Kč
do NJ                   300,- Kč            400,- Kč

Termíny:- expresní= do 24 h(příplatek 100%)
- spěšný= do 3 dnů(příplatek 50%)
- běžný= více než 3 dny

Normostrana = 1 800 znaků (tj. počet písmen a slov) - maximálně do 10 NS denně.

                                                           Tlumočení

konsekutivní
= tlumočník vyslechne vždy kratší sekvenci projevu, kterou poté
    přetlumočí do cílového jazyka
Cena se odvíjí dle náročnosti obsahu tlumočení.                                         SLEVY

10% + 10%
Každý klient, který přivede nového klienta, získá 10% slevu z ceny vyučovací hodiny nebo kurzu nejen   
pro sebe, ale i pro druhého klienta!!!

Následující slevy nelze sčítat ani kombinovat:

A) u individuální výuky  - 10+1  zdarma

    - při předplacení 10 vyučovacích hodin  získává každý klient 11. VH zdarma

B) u skupinových jazykových kurzů - množstevní slevy

    - při skupince 3-4 osob ……………………………………… 5% z ceny kurzu
   - při skupince 5-6 osob ……………………………………... 10% z ceny kurzu

C) absolventské slevy - 10% sleva

    - všem našim absolventům jakéhokoliv jazykového kurzu nabízíme po dobu 1 roku od
      absolvování posledního kurzu 10% slevu (z aktuální ceny jazyk. kurzu) na další
      jazykový kurz

D) u firemních kurzů - 5% sleva

     - při spolupráci trvající déle než jeden rok (bez tzv. prázdnin) se poskytuje 5% sleva
       z aktuální ceny