10 důvodů, proč se učit němčinu:

1. Větší konkurenceschopnost na pracovním trhu.
   
Angličtina je u nás v současné době nejžádanější cizí jazyk, její znalost se považuje za samozřejmost,
    proto se znalostí více jazyků budete mít více pracovních příležitostí.
Znalost němčiny zlepší Vaše
    šance na trhu práce, protože 1 firem na severu Čech má německého vlastníka anebo
    obchoduje s německy mluvícími zeměmi
.
2. Cestování
    Při nákupech, turistice či dovolené v zahraničí se němčina může stát dorozumívacím jazykem (lépe se
    budete moci informovat na cestu, koupit si něco k zakousnutí, vyreklamovat vadné zboží či řešit
    problémovou situaci s autem nebo se svým zdravím).
3. Možnost studovat či pracovat v německy mluvící zemi
   
Jelikož  tři čtvrtiny území ČR leží u hranic s německy mluvícími zeměmi, není velkým problémem najít si
   
novou pracovní příležitost s lepšími finančními podmínkami v Německu či Rakousku, aniž bychom
    museli opustit svou rodnou zem. Rovněž
spousta vysokých škol nabízí různá stipendia do zahraničí,
    aby naši studenti získali odborné znalosti a praxi i v jiné zemi.
4. Příbuzní a rodokmen
    
Pokud máte příbuzné v německy mluvící zemi, budete s nimi moci komunikovat v jejich mateřštině a
     pro vás
bude učení němčiny elektivnější. Pokud se zajímáte o svůj původ a někteří vaši předkové
     pochází ze zahraničí, bude se vám v cizím jazyce lépe hledat
a rozumět vašim předkům.
5. On-line přátelé
   
Internet a znalost němčiny vám dnes umožní získat nové přátele, s nimiž můžete komunikovat bez
    ohledu na zeměpisnou vzdálenost.
6. Porozumění vlastnímu jazyku
    
„Čím více jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Pokud se začnete učit další cizí jazyk, vaše znalost
     gramatiky, slovní zásoby nebo tvorby vět v rodném jazyce se při studiu cizího jazyka zdokonalí. Nehledě
     na to, že
německy se mluvilo kdysi i na našem území a němčina zde byla úředním jazykem.
     Náš stát byl rovněž součástí Rakousko-uherské monarchie, a to mělo vliv na mentalitu obou národů.
7. Porozumění kultuře
   
Sotva můžete plně porozumět cizí kultuře bez znalosti jazyka. I umělecká díla často nemůžeme plně
    ocenit v překladu, schopnost rozumět originálnímu jazyku pomůže k lepšímu pochopení umělců. Také
    německy mluvící oblast má pro naši republiku také kulturní význam.
V minulosti psalo mnoho českých
   spisovatelů svá díla německy
- především v době národního obrození a romantismu např. K. H. Mácha
   své básně. Oproti tomu
žili v Čechách někteří spisovatelé z německy mluvící oblasti - např.
   spisovatelé z Pražské skupiny: F. Kafka, F. Werfel atd.

8. Seberealizace, nové výzvy a získání vlastního stylu učení (tzv. využívání lidských zdrojů)
   
I když máte pocit, že už jste všude byli, všechno viděli a vše vyzkoušeli, stále se můžete pouštět do
    nových věcí a
studium němčiny může být jednou z možností seberealizace. Sebekontrola a
    studijní návyky
, které si osvojíte při studiu němčiny, můžete použít i v jiných oblastech lidské
    činnosti.
9. Povzbuzení mozkové činnosti
   
Studium jazyka stimuluje mozek, proto se u mladých lidí udržuje činnost mozku v aktivitě a u starších
    jedinců se
po určitém čase vykazuje zlepšení mozkové činnosti.
10. Možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku a obdržet mezinárodně uznávaný certifikát,
      podle „Všeobecného evropského referenčního rámce“
    
A1:             „Fit in Deutsch 1“                                                     „Start Deutsch 1“
     A2:            
„Fit in Detusch 2“                                                     „Start Deutsch 2“
     B1:             „Zertifikat Detusch für Jugendliche“                „Zertifikat Detusch“
     B2:             „Zertifikat Detusch für den Beruf“                      „Goethe-Zertifikat  B2“
                         „Test Deutsch als Fremdsprache“
     C1:             „Prüfung Wirtschaftsdeutsch“ (PWD)                „Goethe-Zertifikat C1“
                         „Test Deutsch als Fremdsprache“
     C2:             „Zentrale Oberstufenprüfung“ (ZOP)                „Kleines Deutsches Sprachdiplom“(KDS)
                         „Großes Deutsches Sprachdiplom“ (GDS)
    
         
A) Fakta o němčině:

1. Německy mluví více než 120 mil. lidí . Jako úřední jazyk se používá v SRN, Rakousku, Švýcarsku,
     Lucembursku, Lichtenštejnsku. Jako dorozumívací jazyk slouží též v části Belgie, Severní Itálie a Východní
     Francie.
2. Němčina patří podle počtu mluvících lidí tímto jazykem ke světovým jazykům a po angličtině se počítá
     k nejčastějšímu jazyku, který se vyučuje jako cizí jazyk
v ostatních zemích.
3. Němčina je klíčovým jazykem EU a v zemích východní a střední Evropy.

B) Němčina není těžká:

    Němčina používá latinské písmo, tj. má skoro stejnou abecedu jako čeština (na rozdíl od ruštiny).  
    Používá se především fonetický přepis (na rozdíl od angličtiny nebo francouzštiny). V oblasti gramatiky  
   má němčina relativně minimální skloňování (má jen 4 pády na rozdíl od ruštiny) a relativně
    jednoduché časování
nerozlišuje dokonavá a nedokonavá slovesa na rozdíl od češtiny). Němčina má
    jasnou jazykovou strukturu, takže zde najdeme pouze velmi málo tzv. výjimek
    Němčina patří ke germánským jazykům jako např. angličtina, tzn., že se lidem, kteří už anglicky umí,
    lépe a jednodušeji učí - existují zde totiž podobnosti např. v oblasti slovní zásoby: book = Buch, school =
    Schule.
   
Němčina má také spoustu podobností s češtinou v oblasti slovní zásoby. V obou jazycích se
    používají mezinárodní slova, např. telefonovat = telefonieren, charakter = Charakter. V minulosti
    ovlivňoval německý jazyk českou slovní zásobu a český jazyk naopak tu německou, proto existuje
    v obou jazycích mnoho cizích a odvozených slov, která znějí podobně:
    v čj nespisovně - tzv. germanismy: „vafle“, „vercajk“, „kafe“, „ruksak“, „imervére“
    v rakouské nj - tzv. „Österreichisch: „Kolatsche“, „Buchteln“, „Kren“, „Matura“, „Palatschinke“, „Powidl“

C) Výmluvy, proč se němčinu neučit:

1. Nemám žádný volný čas, natož čas učit se cizí jazyk.
2
. Nechce se mi dojíždět na jazykový kurz, zabere to spoustu času.
3.
Nemám peníze na to, abych si platil další jazykový kurz.
4.
Na jazyky nemám buňky, tak proč bych zbytečně vyhazoval/a peníze.
5
. Nevyhovuje mi lektor a hodiny probíhají jako ve škole, nevyhovují mi učebnice nebo metody výuky,
    připadám si při hodině jako hlupák.
6.
Učení nejde tak rychle, jak jsem předpokládal/a.
7. Co se v mládí nenaučíš, ve stáří už nedohoníš -
výuka cizích jazyků trvá roky.
8.
Nejsem zvyklý/-á psát domácí úkoly a pravidelně se připravovat, proto nechci být černá ovce mezi ostatními.
9.
Němčina je těžká, hlavně gramatika a ty členy - kdo si to má pamatovat?
10.
Bojím se mluvit a mám strach z poslechových cvičení.